nguoinghe.vn
Nhà chiếu hình vũ trụ nằm trong diện viện trợ văn hoá (CGA) của Chính phủ Nhật Bản cho Việt Nam (Ảnh mạng)

Theo như bản hiệp định giữa hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản thì Nhà chiếu hình vũ trụ nằm trong diện viện trợ văn hoá (CGA) của Chính phủ Nhật Bản cho Việt Nam (đặt ở thành phố Vinh - Nghệ An), về tầm vóc đây là công trình khoa học mang tầm chiến lược Quốc gia.

Ngày 29/6/1998, Nhà chiếu hình vũ trụ được chính thức thành lập theo Quyết định 2345/QĐ-UB của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Công trình được xây dựng ở phía sau Nhà văn hoá lao động tỉnh Nghệ An với tổng kinh phí 7,4 tỷ đồng, trong đó phần máy móc do phía Nhật Bản tài trợ 5 tỷ đồng, còn 2,4 tỷ đồng là ngân sách UBND tỉnh Nghệ An cấp để xây dựng phần cơ sở vật chất.

Ngày 12/9/1998, công trình được đưa vào sử dụng với kiến trúc độc đáo: Dáng một chiếc máy bay tàng hình, bên trong được trang bị máy móc hiện đại.

Từ 2004, hàng rào công viên đã bao bọc lấy nhà chiếu nên khách vào gặp nhiều bất tiện.

Do vắng khách, không thực hiện thường xuyên, thiếu kinh phí bảo dưỡng máy móc nên hệ thống ống kính của máy móc dần bị hư hỏng.

Do không có kinh phí tự trang trải (trước đây được lấy từ nguồn thu tiền bán vé cho khách) nên Ban giám đốc đã phải lần lượt cho nhân viên nghỉ việc.

Nghĩ mà tiếc!!!

Cre: Dân Vinh