Thanh tra TP Cần Thơ vừa có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng tại trường Cao đẳng nghề (CĐN) Cần Thơ.

Kết quả thanh tra cho thấy có nhiều sai sót trong việc đấu thầu, thu chi học phí với tổng số tiền vi phạm cần thu hồi hơn 370 triệu đồng.

Cụ thể, trường CĐN Cần Thơ không có tài liệu chứng minh đã triển khai bao nhiêu cuộc, bao nhiêu lượt người tham dự trong các buổi tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Riêng năm 2020, trường không ban hành quyết định công khai dự toán thu chi tài chính. Một số trường hợp không có tài liệu chứng minh việc công khai công tác tổ chức cán bộ như: quyết định phê duyệt quy hoạch, danh sách quy định chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025

Về việc thực hiện gói thầu cải tạo nâng cấp sân, đường nội bộ và các hạng mục phụ trợ khác, đơn vị tư vấn thiết kế bố trí nhân sự tham gia thiết kế gói thầu nhưng có chứng chỉ hành nghề không đúng chức năng theo quy định. Đơn vị tư vấn thẩm tra có thiếu sót trong công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán của gói thầu…

65-1682651114.jpg
Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ

Việc thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị dạy nghề cũng thực hiện trái quy định. Cụ thể, quá trình lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu mua sắm thiết bị năm 2018, đơn vị tư vấn đã đưa thông tin hãng sản xuất hàng hóa thiết bị vào trong hồ sơ mời thầu là trái với quy định.

Chủ đầu tư chỉ định đơn vị thẩm định giá gói thầu chưa đủ cơ sở, cử người tham gia Tổ chuyên gia lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu nhưng không có chứng chỉ chuyên môn liên quan đến công tác đầu thầu...

Việc thu, chi học phí chính quy cho thấy còn nhiều thiếu sót, sai phạm, như: Chưa thực hiện tốt việc ghi chép số sách, việc kiểm tra, quản lý đối với nội dung thu học phí, dẫn đến có sai lệch số liệu thu học phí chính quy. Đây là nguyên nhân chủ quan của Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo và Kế toán phụ trách thu học phí.

Bên cạnh đó, trường còn tổ chức dạy thêm một số môn học ngoài chương trình đào tạo được duyệt và thu thêm tiền đối với các lớp chính quy không đúng quy định.

Từ những sai phạm này, Thanh tra kiến nghị Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm về mặt đảng đối với Hiệu trưởng và Hiệu phó trường có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót, sai phạm qua kết quả thanh tra.

Đồng thời, Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND TP giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng, Hiệu phó trường.

Chủ tịch TP giao Sở Tài chính phối hợp với Sở LĐTB&XH tiến hành thanh tra làm rõ việc tổ chức giảng dạy và thanh, quyết toán đối với các lớp thực hiện trong giai đoạn từ năm 2018 - 2021.

Đối với gói thầu mua sắm thiết bị dạy nghề, Thanh tra thành phố sẽ cung cấp thông tin của đơn vị thẩm định giá cho các ngành chức năng thành phố để phục vụ việc điều tra, thanh tra, kiểm tra sau này (nếu có).

Theo Hải Dương - plo.vn