Đối tượng nào được hưởng gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp?

Sa Lim
Bài viết: 273

Ngày 24/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

hotro25555-7391-1632562249.jpeg
Dùng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động (Ảnh minh hoạ)

Qua đó, Nghị quyết cho phép sử dụng khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020 để hỗ trợ người lao động thuộc các đối tượng, cụ thể:

Người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021, không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Người đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Thời gian thực hiện hỗ trợ người lao động từ ngày 1/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng ban hành Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trên cơ sở đó, người sử dụng lao động quy định tại Điều 43, Luật Việc làm đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1/10/2021 được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 tháng, từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Nghị quyết giao Chính phủ quy định cụ thể đối tượng và mức hỗ trợ bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, chia sẻ, công bằng đối với người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan, các địa phương triển khai thực hiện chính sách kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Xã hội, Tài chính Ngân sách, các Uỷ ban khác cùng Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.