67-1695104140.PNG
 

Việt Nam dự kiến có 1,5 triệu nam giới dư thừa vào năm 2034. Số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, con số này sẽ tăng lên 2,5 triệu vào 25 năm sau đó. 

Theo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam tuy xuất hiện muộn so với các nước nhưng tăng nhanh và lan rộng. Số liệu mới nhất năm 2022 của Tổng cục Thống kê cho thấy, tỷ số giới tính khi sinh là 112,1 trẻ trai/100 trẻ gái.

Hiện 6 vùng kinh tế - xã hội trên cả nước đều xảy ra tình trạng này, đặc biệt tại đồng bằng sông Hồng và vùng miền núi trung du phía Bắc. Cả nước có 21 tỉnh, thành phố có tỷ số giới tính khi sinh cao hơn mức trung bình cả nước như: Sơn La, Nghệ An, Hà Nội…

Nam giới bị dư thừa có thể phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng khi tìm kiếm bạn đời, trì hoãn hôn nhân hoặc sống độc thân.