nguoinghe.vn
Dự án mở rộng quốc lộ 8a bị chậm, nhà thầu bị phê bình

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, gói thầu XL10 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL8A đoạn Km37 - Km 85+300, tỉnh Hà Tĩnh do liên danh Công ty CP 484 - Công ty CP Đầu tư xây dựng Trường Sơn - Công ty CP xây dựng 469 có thời gian thực hiện đến ngày 30/9/2024.

Thời gian qua, do chậm triển khai thi công, nhất là cầu K74.6 (theo tiến độ điều chỉnh phải hoàn thành trước ngày 12/8/2024), Ban QLDA 4 đã phê bình Công ty CP Đầu tư xây dựng Trường Sơn.

Để hoàn thành đúng tiến độ đã ký kết, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Công ty CP Đầu tư xây dựng Trường Sơn lập biện pháp thi công điều chỉnh cầu K74.6. Trên cơ sở đó, lập tiến độ thi công chi tiết cho phần khối lượng còn lại kèm theo thời gian, số lượng vật tư, thiết bị, nhân công phải huy động để hoàn thành cầu K74.6 trước ngày 12/8/2024.

Ban QLDA 4, tư vấn giám sát chịu trách nhiệm kiểm soát tiến độ thi công, tiến độ huy động của Công ty CP Đầu tư xây dựng Trường Sơn, kịp thời yêu cầu nhà thầu bổ sung, tăng thời gian, tăng mũi thi công để bù lại chậm trễ. Hàng tuần báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam để theo dõi, có biện pháp xử lý.

"Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ theo dõi, đôn đốc, kịp thời tham mưu xử lý các vướng mắc phát sinh, xử lý Công ty CP Đầu tư xây dựng Trường Sơn nếu tiếp tục vi phạm tiến độ hợp đồng và không có giải pháp khắc phục theo quy định", Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu.

Trước đó, Ban QLDA 4 (Cục Đường bộ Việt Nam) đã có văn bản phê bình Công ty CP Đầu tư xây dựng Trường Sơn chậm triển khai thực hiện gói thầu XL10: Xây dựng đoạn Km 71+500 - Km 75+850 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL8A đoạn Km37 - Km 85+300, tỉnh Hà Tĩnh.

Qua kiểm tra hiện trường thi công, Ban QLDA 4 đã họp kiểm điểm tiến độ các Gói thầu XL8, XL9, XL10 và XL11 thuộc dự án QL8A và yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các thủ tục liên quan để hoàn thành dự án.

Tuy nhiên, nhà thầu Công ty CP Đầu tư xây dựng Trường Sơn chưa có chuyển biến tích cực, nguy cơ vỡ các mốc tiến độ theo yêu cầu.

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL8A đoạn Km37 - Km85+300, tỉnh Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư hơn 1.662 tỷ đồng do Ban QLDA 4 làm chủ đầu tư.

Theo đánh giá của Bộ GTVT, sau khi dự án nâng cấp, cải tạo QL8A được hoàn thành sẽ giúp phương tiện giao thông từ thị trấn Phố Châu lên cửa khẩu Cầu Treo thuận lợi hơn.

Thời gian di chuyển trên tuyến sẽ giảm một nửa khoảng 1,5 tiếng thay vì phải mất gần 3 tiếng như hiện nay.