1. Bệnh nhân NVN, nam, sinh 1986. Địa chỉ: Lê Lợi, TP Vinh. Bệnh nhân là nhân viên giao hàng cho Công ty ShopeeFood. Ngày 20/1 Bệnh nhân được TYT Lê Lợi test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính. Bệnh nhân không có triệu chứng.

2. Bệnh nhân NTT, nam, sinh 1987. Địa chỉ: Khối Vĩnh Thành, Đông Vĩnh, TP Vinh. Bệnh nhân là nhân viên giao hàng cho Công ty ShopeeFood. Ngày 20/1 Bệnh nhân được TYT Lê Lợi test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính. Bệnh nhân không có triệu chứng.

3. Bệnh nhân NCL, nữ, sinh 2011. Địa chỉ: Hưng Lộc, TP Vinh. Bệnh nhân là học sinh lớp 5, trường tiểu học Hưng Dũng 2. Ngày 20/1 Bệnh nhân có triệu chứng đau họng, ho, ớn rét nên đến BVĐK Cửa Đông khám và được xét nghiệm RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính.

4. Bệnh nhân HTA, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Khối Hoàng Diệu, Hồng Sơn, TP Vinh. Ngày 20/1 Bệnh nhân đến BVĐK Cửa Đông xét nghiệm định kỳ cho kết quả khẳng định dương tính. Bệnh nhân không có triệu chứng.

5. Bệnh nhân TVB, nam, sinh 1996. Địa chỉ: Hưng Dũng, TP Vinh. Bệnh nhân là giáo viên dạy trung tâm tiếng anh. Ngày 20/1 bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi và sốt nên đến BVĐK Cửa Đông xét nghiệm RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính.

6. Bệnh nhân HĐP, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Khối 8, Đội Cung, TP Vinh. Bệnh nhân là nhân viên ngân hàng VP Bank. Ngày 19/1 bệnh nhân đến TYT test nhanh 2 lần đều cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được BVĐK Cửa Đông lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính.Bệnh nhân không có triệu chứng.

7. Bệnh nhân NTV, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Mỹ Hạ, Hưng Lộc, TP Vinh. Bệnh nhân là nhân viên văn phòng FPT. Ngày 20/1 bệnh nhân có triệu chứng ho, ngạt mũi nên đến trạm y tế Hưng Lộc để test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính. Bệnh nhân không có triệu chứng.

8. Bệnh nhân BTC, nam, sinh 1984. Địa chỉ: khối 11, Hồng Sơn. TP Vinh. Ngày 20/1 bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, sốt nên đến BVĐK TP Vinh test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

9. Bệnh nhân NTT, nữ, sinh 1952. Địa chỉ: Châu Hưng, Vinh Tân, TP Vinh. Ngày 20/1 bệnh nhân có triệu chứng ho và mất khứu giác nên đến trạm y tế Vinh Tân test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

10. Bệnh nhân TTA, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Đại Thành, Diễn Kim, Diễn Châu. Bệnh nhân làm việc tại công ty may Nam Thuận. Ngày 19/1 bệnh nhân có triệu chứng nghẹt mũi, ngứa họng nên đến trạm y tế làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

11. Bệnh nhân HTT, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: xóm 3, Diễn Hải, Diễn Châu. Bệnh nhân làm việc tại công ty may Nam Thuận. Ngày 19/1 bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, đau họng nên đến trạm y tế khám và được làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

12. Bệnh nhân TTKA, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: Chiến Thắng, Diễn Bích, Diễn Châu. Ngày 20/1 bệnh nhân có triệu chứng ho, đau rát họng nên đến TYT Diễn Bích làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

13. Bệnh nhân LTH, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: xóm 2, Diễn Hải, Diễn Châu. Ngày 19/1 bệnh nhân có triệu chứng rát họng, sốt cao nên đến trạm y tế Diễn Hải làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

14. Bệnh nhân NTT, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: xóm 2, Diễn Hải, Diễn Châu. Bệnh nhân làm việc tại công ty may Nam Thuận. Ngày 20/1 Bệnh nhân được test nhanh định kỳ 2 lần đều cho kết quả dương tính.

15. Bệnh nhân NTN, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xóm 4, Diễn Yên, Diễn Châu. Bệnh nhân làm việc tại công ty may Nam Thuận. Ngày 20/1 Bệnh nhân được test nhanh định kỳ 2 lần đều cho kết quả dương tính.

16. Bệnh nhân NTP, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: xóm 3, Diễn Yên, Diễn Châu. Bệnh nhân làm việc tại công ty may Nam Thuận. Ngày 20/1 Bệnh nhân được test nhanh định kỳ 2 lần đều cho kết quả dương tính.

17. Bệnh nhân NTH, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Xuân Mai, Nam Xuân, Nam Đàn. Ngày 19/1 Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi. Ngày 20/1 Bệnh nhân đến TYT test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

18. Bệnh nhân TTQ, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Xuân Lâm, Nam Đàn. Bệnh nhân là nhân viên công ty TMCP Quốc tế BMC, Ngày 19/1 Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, ho, sốt nên đến BVĐK Cửa Đông xét nghiệm RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính.

19. Bệnh nhân LVT, nam, sinh 1991. Địa chỉ: khối Vĩnh Tân, Nghi Hương, thị xã Cửa Lò. Bệnh nhân là nhân viên nhà hàng Biển Ngọc, Cửa Lò. Ngày 20/1 Bệnh nhân XN sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được chuyển đến TYT Nghi Hương test nhanh cho kết quả 2 lần đều dương tính.

20. Bệnh nhân LTL, nam, sinh 2000. Địa chỉ: Mường Hin, Tiền Phong, Quế Phong. Ngày 20/1 Bệnh nhân có triệu chứng Sốt nhẹ, ho nên đến TYT Tiền Phong khám và được test 2 lần đều cho kết quả dương tính.

21. Bệnh nhân NBT, nam, sinh 1982. Địa chỉ: xóm 2, Nghi Thạch, Nghi Lộc. Bệnh nhân làm tại sàn giao dịch Bất động sản Hưng Đông, TP Vinh. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho. Ngày 20/1, Bệnh nhân đến TYT test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính./.