Nghệ An: Chủ tịch UBND xã nói “nợ tiền thuế đất không được tiêm”?