Trần Nam Anh
Thứ bảy, 05/06/2021 08:30 (GMT+7)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình tìm đường cứu nước

Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình tìm đường cứu nước
Cách đây 110 năm, ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với ý chí mãnh liệt, lòng yêu thương dân tộc sâu sắc đã quyết tâm ra đi, tìm con đường giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc, đưa Việt Nam trở thành một nước độc lập, tự do, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình tìm đường cứu nước


Ngày 5/6/1911, trên con tàu Latouche Tréville (Latútsơ Tơrevin), từ bến Cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành phải xa Tổ quốc, bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Vào thời điểm đó, Người ra đi, hành trang chỉ là lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, với quyết tâm cháy bỏng tìm tự do cho đồng bào và độc lập cho Tổ quốc mình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình tìm đường cứu nước


Cuộc hành trình qua 3 đại dương, 4 châu lục và gần 30 quốc gia đã đưa Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin. Sau 30 năm bôn ba, ngày 28-1-1941, Nguyễn Ái Quốc trở về nước để trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng. Người chỉ ra rằng: trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, con đường duy nhất là con đường cách mạng dân tộc, dân chủ do Đảng tiên phong, giai cấp công nhân lãnh đạo đánh đổ đế quốc, thực dân, giành độc lập dân tộc, sau đó tiến lên thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh, lớp lớp thế hệ người Việt Nam đã vững bước trên con đường mà Người đã chọn. Đó là con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường mang tầm nhìn vượt thời gian đưa đất nước và dân tộc ta vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và thực hiện công cuộc đổi mới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình tìm đường cứu nước


Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có thuận lợi và thách thức đan xen càng đòi hỏi Đảng ta phải kiên định, kiên trì thực hiện mục tiêu lý tưởng và con đường cách mạng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, nhớ về Người, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, mỗi cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng nguyện đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, quyết tâm xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.

Thành viên trước khi chia sẻ thông tin lên mạng xã hội Người Nghệ phải cam kết tuân thủ “Điều khoản sử dụng”, Quy định về hoạt động báo chí, truyền thông và an ninh mạng. Liên hệ: 090 171 1919. Like Fage để theo dõi chúng tôi!
Xem thêm: