Biên phòng Hà Tĩnh hỗ trợ xã Sơn Kim 2 xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Sa Lim
Bài viết: 1455

Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh vừa hỗ trợ 70 tấn xi măng cho thôn Thượng Kim, xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

i-1637828434.jpg

Thôn Thượng Kim hiện đang tiến hành xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, tuy nhiên đang gặp nhiều khó khăn về kinh phí, vật chất. Vì vậy, để góp phần giúp đỡ địa phương hoàn thành mục tiêu trong tháng 12/2021, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã hỗ trợ thôn Thượng Kim 70 tấn xi măng trị giá 100 triệu đồng.

ii-1637828458.jpg

Cùng với hỗ trợ về xi măng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) cũng huy động cán bộ chiến sỹ tham gia cùng người dân thôn Thượng Kim hoàn thành các nội dung xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu